O Nas

Nasza Firma powstała w 1991 roku, a działalność dotyczącą wyłącznie usług doradztwa podatkowego rozpoczękliśmy od 1994 roku 
Po spełnieniu odpowiednich warunków i złożeniu przyrzeczenia  od dnia 21.10.1997r. właściciel Biura został wpisany na listę Doradców podatkowych pod nr 01949.

Biuro posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia usług księgowych oraz doradztwa podatkowego dotyczących dużych i małych Firm.

Przez cały okres prowadzenia działalności Firma jest ubezpieczona od Odpowiedzialności Cywilnej zgodnie z wymogami Ustawy o Doradztwie podatkowym.

Jako doradca podatkowy właściciel Biura jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a jako Firma również członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Nasze Biuro godnie reprezentuje Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.


Dlaczego warto skorzystać z usługo doradcy podatkowego 


Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

zakres prac biura:

Księgowość

prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
prowadzenie rozliczeń Karty Podatkowej,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT ,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
składanie okresowych sprawozdań finansowych,
deklaracje podatkowe VAT,CIT,PIT.
Kadry i płace

sporządzanie list płac,
rozliczanie miesięczne zaliczki z tytułu podatku dochodowego pracowników (PIT 4),
prowadzenie pełnej obsługi rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
prowadzenie kart wynagrodzeń,
sporządzanie roczne rozliczenia podatkowe pracowników (PIT 11, PIT 8AR ),
obsługa rozliczeń z ZUS,
przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS oraz członków ich rodzin,
pomoc w wystawianiu Świadectw Pracy.
Zakres ogólny

Oferujemy fachową pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółki. Aranżujemy spotkanie u notariusza, uzyskujemy numer NIP, składamy dokumenty w KRS,
prowadzimy analizy ekonomiczne z zakresu rachunkowości zarządczej,
prowadzimy planowanie podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym,
współpracujemy z Kancelarią prawniczą,
Dział Pełnej Księgowości:

tel.: 52 520 26 07
email: biuro2@kantorski.com

Dział Małej Księgowości

tel./fax: 52 342 38 19
kom.: 602 23 95 35
email: biuro@kantorski.com